Zorgom.nl

Wat doet Zorgom.nl?

Met zorgom.nl deelt u privé-informatie en stemt u zorgtaken op elkaar af. Veilig, vertrouwd en gebruikersvriendelijk.
Zorgom.nl is hét online platform voor zorgontvangers en hun omgeving.

Voor wie is Zorgom.nl geschikt?

Zorgom.nl is er voor een betere communicatie en samenwerking tussen mantelzorgers, zorgbehoevenden, gezin, familie, gemeenten, thuiszorg en andere zorginstellingen.

Hoe gaat Zorgom.nl om met privacy?

Zeer zorgvuldig en volgens de richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 17,50 per maand, of € 175,- per jaar. Het is mogelijk om 30 dagen gratis het product uit te proberen.

Kijk zelf op www.zorgom.nl.