Blogboek

Wat doet Blogboek?

Blogboek is een online communicatietool rond kinderen met een zorgvraag. Binnen Blogboek kun je de dagelijkse zaken bijhouden, de voortgang, belangrijke documenten bewaren. De ouder opent een Blogboek en nodigt de deelnemers uit zorg en onderwijs uit. Professionals, mantelzorgers en andere betrokkenen. Vervolgens kent de ouders rechten toe aan de deelnemers.

Blogboek leidt tot ouderregie, tijdsbesparing bij alle deelnemers, betere samenwerking en doelgerichte communicatie.

Voor wie is Blogboek geschikt?

Blogboek is geschikt voor alle kinderen die meer dan een ouder en een leerkracht nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Niet de problematiek staat centraal, maar de communicatie en de voortgang.
De beheerder is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Meestal de ouder. Als een ouder dit niet kan, dan kan hij/zij (binnenkort) een mede-beheerder benoemen.
In de toekomst maken we Blogboek geschikt voor alle inwoners die gebruik maken van diensten binnen het sociale domein.

Hoe gaat Blogboek om met privacy?

De wettelijk vertegenwoordiger van het kind kent rechten toe aan de deelnemers en geeft toestemming aan de deelnemers om informatie uit te wisselen. De wettelijk vertegenwoordiger beheert dus de privacy, zoals het hoort.

Wat kost Blogboek?

Er is een gratis versie van Blogboek waarbij de beheerder (wettelijk vertegenwoordiger) 2 deelnemers kan uitnodigen.
Bij de betaalde versie kan de beheerder meer deelnemers uitnodigen. Deze versie kost € 50 per jaar. Het is mogelijk om van de betaalde versie (tijdelijk) terug te gaan naar de gratis versie, de informatie blijft dan behouden.

Start jouw eigen blogboek op www.blogboek.com