Infovoorjou.nl

Wat doet Infovoorjou.nl?

Als je een vraag hebt, wil je makkelijk en snel een antwoord vinden. Je zoekt op internet. Hoe weet je welke informatie betrouwbaar is? De informatie van Infovoorjou.nl is goedgekeurd door jongeren en  deskundigen. Op basis daarvan verbeteren we de informatie. De website bestaat uit onderwerpen zoals seks, pesten, alcohol, roken en ruzie met je ouders, maar je vindt er ook links naar andere websites die daar over gaan of naar hulp bij jou in de buurt. Want dat jij antwoord krijgt op jouw vragen, is het allerbelangrijkste.

Voor wie is Infovoorjou.nl geschikt?

Voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit heel Nederland. Ook gemeenten, ggd’en en Centra voor Jeugd en Gezin kunnen de informatie ontsluiten via de lokale (jeugd)website.

Hoe gaat de website Infovoorjou.nl om met privacy?

Infovoorjou.nl is de plek waar jongeren veilig naar hulp en betrouwbare informatie kunnen zoeken.  Wanneer de bezoeker op Infovoorjou.nl komt, wordt gevraagd om toestemming voor locatiebepaling. Door  een GPS-techniek signaleert de site de gemeente van de bezoeker. Hiermee krijgt de jongere verwijzing naar lokale hulp.

Wat kost het gebruik van Infovoorjou.nl?

De informatie van Infovoorjou.nl is gratis te gebruiken.


Bekijk de website zelf op Infovoorjou.nl