Mediaopvoeding.nl

Wat doet Mediaopvoeding.nl?

Mediaopvoeding.nl is de nationale vraagbaak voor ouders en professionals voor vragen over media en mediagebruik door kinderen. Op deze site geven deskundigen antwoord op vragen over kinderen en media. Deze worden gepubliceerd zodat andere ouders ervan kunnen leren. De site is in beheer van Ouders Online en Stichting Opvoeden.nl.

Voor wie is Mediaopvoeding.nl geschikt?

Voor ouders van kinderen die met allerlei vormen van media omgaan en vragen hebben over dat gebruik. Professionals kunnen ouders naar Mediaopvoeding.nl verwijzen en kunnen ook zelf gebruik maken van de expertise van de redactie van Mediaopvoeding.nl.

Hoe gaat de website Mediaopvoeding.nl om met privacy?

Iedereen kan een vraag stellen via Mediaopvoeding.nl. De gegevens van de vraagsteller zijn enkel bekend bij de redactie. Dit om de persoon zo goed mogelijk te helpen en een persoonlijk advies te geven. Een vraag wordt altijd anoniem gepubliceerd. Bezoekers hebben ook de keuze om anoniem op deze vragen te reageren.

Wat kost het gebruik van Mediaopvoeding.nl?

De informatie en vraagmogelijkheid van Mediaopvoeding.nl zijn gratis bruikbaar.


Bekijk de website zelf op Mediaopvoeding.nl