Persoonlijk Gezondheidsdossier

Wat doet de app Persoonlijk GezondheidsDossier?

Patiënt1 is het grootste, landelijke Persoonlijk GezondheidsDossier. U krijgt de regie over uw eigen gezondheid en kunt eenvoudig communiceren met zorgverleners en andere professionals.

In het PGD is onder andere ruimte voor het noemen van aandoeningen, allergieën, medicatie en operaties. Ook kunnen uw dossiers bij zorgverleners gekoppeld worden.

U kunt uw zorgverleners toegang verlenen tot uw PGD. Doordat professionals inzage hebben in uw medische gegevens hoeft u uw verhaal niet overal opnieuw te doen.

Voor inspiratie wat een PGD in uw gemeente kan betekenen, zie www.pgdnijkerk.nl.

Voor wie is de app Persoonlijk GezondheidsDossier geschikt?

Voor iedereen die regie over zijn of haar gezondheid wil hebben.

Hoe gaat de app Persoonlijk GezondheidsDossier om met privacy?

Patiënt1 doet er alles aan om uw medische gegevens optimaal te beveiligen.

De informatie in het Persoonlijk GezondheidsDossier is persoonsgebonden en vertrouwelijk. Alle informatie in jouw PGD is versleuteld en voldoet aan de beveiligingsnormen voor het veilig opslaan van medische informatie. Patiënt1 staat ingeschreven bij het Openbaar Register CBP en voldoet aan de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie https://www.patient1.nl/content/privacy-statement-patient1

Wat kost de app Persoonlijk GezondheidsDossier?

Het aanmaken en gebruiken van het Persoonlijk GezondheidsDossier is gratis. Patiënt1 vindt het belangrijk dat het PGD voor iedereen toegankelijk is.

Bekijk de app zelf op Patient1.nl