Samen1plan

Wat doet Samen1Plan?

Samen1Plan is een praktisch, online communicatiemiddel voor zorgtrajecten waar meerdere hulpverleners bij betrokken zijn. Samen1Plan is ontwikkeld door en voor hulpverleners, in nauwe samenwerking met cliënten. Samen1Plan maakt het mogelijk voor hulpverleners én cliënten om te kunnen communiceren, samen te werken, gezamenlijk een plan te maken en dit bij te houden.

Voor wie is Samen1Plan geschikt?

Iedereen kan Samen1Plan gebruiken. (1) De inwoner kan zelf starten, maar vaak nemen (2) zorginstellingen die willen werken volgens het principe 1 gezin 1 plan het initiatief. Met Samen1Plan kunnen zij transparant naar de cliënt en samen met andere betrokkenen samenwerken. En/of zorginstellingen die volgens de Samen1Plan methodiek willen werken. (3) Gemeenten die de sociale teams willen ondersteunen in de communicatie en het samenwerken en die regie willen houden niet alleen op de financiën maar op de inhoud van de hulpverlening.

Hoe gaat de website Samen1Plan om met privacy?

Samen1Plan is een beveiligde omgeving. Daar waar dossier gegevens gedeeld worden moet om toestemming bij de burger/client worden gevraagd. Betrokken hulpverleners worden met toestemming van de burger/cliënt op persoonlijke titel uitgenodigd in het dossier en ontvangen een eigen account.

Wat kost het gebruik van Samen1Plan?

Burgers die zelf een Samen1Plan dossier willen afnemen om daar de hulpverleners of de gemeenten in uit te nodigen betalen 49 euro per jaar. Zorginstellingen of gemeenten betalen per (actief) dossier per jaar, afhankelijk van het aantal afgenomen dossiers.


Bekijk de website zelf op Samen1Plan.nl