SociaalOpStap

Wat doet SociaalOpStap?

SociaalOpStap bestaat uit een website en een app (iOS en Android besturingssysteem). Op de website staan 350 sociale verhalen en stappenplannen die inzicht geven in sociale situaties op school, stage, werk en vrije tijd. Hoe troost je bijvoorbeeld iemand? Of hoe begroet je een ander? De verhalen zijn allen ingesproken en voorzien van pictogrammen. Door gratis een account aan te maken, kun je stappenplannen op maat maken voor je eigen situatie. Op die manier kun je via de app op je telefoon op elk moment SociaalOpStap raadplegen!

Voor wie is SociaalOpStap geschikt?

SociaalOpStap is ontwikkeld voor en samen met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, maar is bruikbaar voor iedereen die moeite heeft met sociale situaties.

Hoe gaat SociaalOpStap om met privacy?

Gebruikers maken gratis een account aan waarop de privacyvoorwaarden op van toepassing zijn. Zie http://sociaalopstap.nl/terms

Wat kost het gebruik van SociaalOpStap?

De website en app zijn gratis voor gebruikers. De CED-Groep is beheerder en continue opzoek naar nieuwe financiële middelen om SociaalOpStap in stand te kunnen blijven houden. Wordt u ook sponsor?

Voor meer informatie kijk op www.sociaalopstap.nl