De ontwikkeling van de Inwonercloud is een interactief proces. We betrekken zo veel mogelijk partners en mensen met goede ideeën. Het vervolgproces gebeurt in co-creatie tussen gemeente, burgers, zorgaanbieders en leveranciers.

Heb je vragen, ideeën of tips? Die zijn altijd welkom. Neem even contact op, of laat een bericht achter.

Eric van Eijk

Naam *
Naam