We willen het sociaal domein vernieuwen. Niet de instituties, maar de inwoner staat daarin centraal in de nabije toekomst. De inwoner is niet langer afhankelijk van het ingekochte aanbod. Hij/zij krijgt zijn eigen persoonsvolgend budget en de regie over zijn/haar opvoed, zorg en participatievragen. Maar hoe neem je de regie in het complexe sociaal domein? De Inwonercloud helpt hierbij!

Iedere inwoner komt in zijn leven in aanraking met de dienstverlening van de gemeente en haar partners binnen het sociaal domein. Je treft er vele loketten, formulieren en verschillende hulpverleners. Professionals worden toegewezen aan de burger in tijden waarin begeleiding wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Met het nieuwe sociaal beleid gaan we niet meer uit van wat de burger niet kan, maar wat hij wel kan. Zelfregie en eigen kracht zijn de uitgangspunten. We ondersteunen de inwoners hier graag bij met alle technologische mogelijkheden. En daarom is er de Inwonercloud. Iedere burger zijn eigen digitale omgeving, voor informatie, organisatie en ondersteuning bij de dienstverlening in het sociaal domein. In de basis bestaat deze Inwonercloud uit negen kern-apps (klik op de iconen hieronder).