Doelgroep

Voor wie is in de Inwonercloud? De Inwonercloud is een fantastisch hulpmiddel voor alle betrokkenen in het sociaal domein. Het is niet verplicht om er van gebruik te maken, maar hij is er wel voor jou. Veel van de communicatie en informatievoorziening zal straks naast de huidige kanalen ook via de cloud beschikbaar zijn. Erg makkelijk voor iedereen!

 • Primair voor alle inwoners van Woerden. Daarbinnen zijn een aantal (niet uitsluitende categorieën, die extra geholpen zullen zijn:
  • Multi-problem gezinnen gezinnen met een langdurige hulpvraag, waar (twee of) meerdere professionals betrokken zijn.
  • Cliënten die graag meer regie willen over hun eigen zorgtraject, bijvoorbeeld zelf een hulpverlener willen kiezen.
  • Ieder gezin dat de behoefte heeft een eigen digitaal dossier te beheren (kan in alle domeinen: onderwijs, zorg, werk, financiën, etc.)
  • Mensen die argwanend zijn over het dossier beheer bij instellingen en graag zelf inzicht in of regie over hun dossier willen.
  • Iedereen die niet graag steeds opnieuw zijn verhaal vertelt aan verschillende organisaties
  • Voor (aanstaande) cliënten en inwoners die een professional zoeken, maar eigenlijk niet de drempels van het huidige systeem over willen/kunnen/durven.
  • Voor cliënten/patiënten  die informatie zoeken of willen delen op laagdrempelige of verdiepende vraagstukken. Vaak is de vraag hun situatie te beoordelen of tips te krijgen van ervaringsdeskundigen. Adviezen zijn vaak persoonlijk gegeven. 
  • ‘Early adapters’ die graag met online hulp aan de slag willen.
  • Mensen die graag zien dat de hulpverleners in het sociaal domein moderniseren.
  • Mensen die liever online dan via papier en fysieke loketten hun zaken met de gemeente afhandelen.
 • Daarnaast is het handig voor 0de lijn, 1ste lijn en 2de lijn professionals vanuit één of verschillende organisaties, om met elkaar af te stemmen. Maar het is ook mogelijk om cliënten te betrekken en ze een actieve rol te geven, bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen en pleegouders. Ook is het handig voor professionals om zichzelf zichtbaar te maken en gevonden te worden
  • De cloud is vooral aantrekkelijk voor zelfstandig professionals, of professionals die graag zelfstandig zouden willen opereren, maar nu van instellingen afhankelijk zijn.
 • De cloud biedt daarnaast ook inzicht voor organisaties, zoals zorgorganisaties.
 • En het is een hulptool voor financiers en opdrachtgevers .

Om allerlei redenen zullen er mensen zijn die geen gebruik kunnen of willen maken van de Inwonercloud. Voor hen moet er altijd een alternatief zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘sociaal makelaar’ die hen begeleid. Uiteraard kan de Inwonercloud dan ook samen (of onder begeleiding) gebruikt worden.

Hoe kun je gebruik maken van de Inwonercloud? Bekijk de mogelijkheden aan de hand van drie fictieve personen.