EigenBudget.png

Organisaties die hulp en/of zorg aanbieden krijgen nu vaak een vooraf afgesproken budget. Deze geldstroom gaat nu buiten de inwoner om, met alle negatieve effecten van dien: geen controle op daadwerkelijk geleverde zorg, geen koppeling met prestaties, de inwoner wordt niet als ‘klant’ gezien en grote bestaande organisaties zijn hierdoor in het voordeel ten opzichte van kleinere en nieuwere (misschien slagvaardigere) organisaties. Het levert een aanbodgericht systeem.

De Gemeente Woerden gelooft dat veel ‘overbodige dure zorg’ kan worden bespaard als de ontvanger hier zelf voor gaat betalen. Om dit voor iedereen mogelijk te maken kent zij waar mogelijk een persoonsvolgend budget toe. Momenteel is de gemeente hier beleid voor aan het opstellen: voor wie, waarvoor en hoeveel, etc. Het principe is dat er bewustzijn voor zorginkoop ontstaat wanneer de inwoner inzicht heeft in de kosten van bepaalde trajecten en mede beslist over de rekening. Begeleiders zorgen er voor dat iedereen tegen de juiste financiering van zorg gebruik kan maken. Eventueel door het aanvragen van extra budget bij de gemeente. Deze maakt een onafhankelijke inschatting van de zwaarte van de vraag en de kosten van het aanbod. Op basis van dit samenspel wordt een kostenbewustzijn ingebouwd in het systeem.

<Link naar meer informatie over PGB in Woerden>.

N.B. De Inwonercloud staat los van het PGB. Wanneer het PGB geen of beperkte doorgang vindt, is de cloud nog steeds waardevol. Visa versa hoeft weerstand tegen de cloud geen relatie te hebben met weerstand tegen PGB. Weliswaar kan de cloud het PGB goed ondersteunen, het is geen absolute randvoorwaarde.

Functionaliteiten Fase 1 Fase 2 Fase 3
Mogelijkheid tot aanvragen van budget X
Inzicht in bestede budget X
Voorbeeld (categorieën) van hoogte van PGB beschikbaar X
Mogelijkheid tot aanpassen van budget X
Proces van beoordelen budget zichtbaar X
Dashboard van budgetbestedingen X
Koppeling budget en marktplaats X
Geautomatiseerd toekennen van budget X
Uitwisselen van budgetten X
Zelf ophogen van budgetten X

Geen voorbeelden bekend.