Het eigen verhaal vertelt het perspectief van de inwoner. Wanneer de inwoner ondersteuning krijgt is het waardevol voor zowel de inwoner als de hulpverlener om samen te werken in één plan of dossier. Dit plan is van de cliënt/ het gezin en is het samenwerkingsplatform waar gezin en professional(s) samenwerken. In ‘gewone mensentaal’ die begrijpelijk is voor het gezin, worden de situatie rond het gezin en de afgesproken acties genoteerd met de status. De cliënt/ het gezin bepaalt wie toegang heeft tot het plan en dus tot de gegevens. Tevens bepaalt de cliënt wat er in dit plan komt te staan.

Nu nog werkt elke hulpverlener met zijn eigen dossier, die niet ontsloten zijn. Jouw eigen dossier is de schakel om de losse dossiers integraal te ontsluiten. Hiermee bouwt de inwoner een bruikbare historie op, maar krijgt hij vooral ook inzicht in wat er over hem geschreven wordt door hulpverleners. De inwoner bepaalt zelf wie toegang heeft tot het dossier. Hiermee heeft hij de regie over de privacy van zijn gegevens. Hij kan kiezen of hij alleen toegang geeft aan medische specialisten (recht om aanpassingen te doen in het dossier), of ook aan de persoonlijke vertrouwelingen (recht om dossier te lezen).

De hulpverlenende organisaties zullen in beginsel ook hun eigen dossiervoming blijven voeren voor verantwoording en registratie voor eigen professioneel handelen. Deze registratie kan in de taal van de professional opgesteld worden. De cliënt kan het dossier inzien, maar hij kan de registratie daarin niet aanpassen. Er kan echter een verschuiving plaatsvinden naar het registreren ‘dat’ er sprake is van hulpverlening en dat niet langer vastgelegd wordt ‘wat’ deze hulpverlening inhoud. Die beschrijving vindt plaats in het dossier van de inwoner.

De effectiviteit van het eigen dossier gaat met name op bij multi-problem situaties, met veel betrokken hulpverleners: (1) integrale hulp kan tot stand komen door inzicht in elkaars werk, (2) alle betrokken zijn altijd op de hoogte van de stand van zaken en (3) de cliënt houdt de regie door niet steeds hetzelfde verhaal opnieuw te hoeven vertellen.

Functionaliteiten Fase 1 Fase 2 Fase 3
Door de cliënt aanmaken van een plan / dossier X
Toegang geven aan formele en informele hulpverleners X
Geavanceerde dossier functionaliteiten X
Aansluiting qua taal op bestaande dossiers X
Koppeling met bestaande dossier systemen X
Automatische intelligentie (signaleringen/waarschuwingen) in dossiers X

Voorbeelden: Dergelijke tools worden al veelvuldig binnen en tussen organisaties gebruikt. Nu vooral in de buurt/wijkteams. Het zijn vooral medewerkers die met een dergelijke tool samenwerken binnen een organisatie en via deze tool hun werkproces organiseren. Voorbeelden: mExtra.