Een gezin of een cliënt heeft het recht op een ‘eigen verhaal’. Dit wil zeggen dat iemand die hulpbehoevend is in eigen woorden of in eigen uitingsvorm zijn beleving van de situatie kan weergeven. Het kan om meerdere redenen handig zijn om zijn persoonlijke ervaring en inschatting van de situatie op te schrijven in de cloud (kunnen bewerken, delen, bewaren, etc.).

Het eigen verhaal is natuurlijk geschreven vanuit het eigen perspectief. Het is vaak een eerste uitlaatklep. Tevens is dit eigen verhaal zeer waardevolle informatie voor een professional omdat het de beleving van de cliënt weergeeft. Als iemand beter is met beeld dan met taal, kan dit verhaal in de vorm van een tekening of een filmpje. Maar ook ‘gewoon’ tekst mag, zelfs als (zoals gekscherend werd opgemerkt) een moeder met borderline 500 pagina’s wil typen.

De cliënt bepaalt wie toegang tot dit eigen verhaal heeft, en met wie hij/zij wil delen. Dat delen is mogelijk met mantelzorgers, de sociaal makelaar, maar ook met professionele ondersteuners. Het biedt de mogelijkheid om een keer je verhaal te doen. De partijen met wie je aan tafel gaat, hebben dan al vooraf kennis van de situatie. Uiteraard is het aan de hulpverleners zelf om een eigen (professionele) inschatting te maken of dit het hele verhaal is. 

Functionaliteiten Fase 1 Fase 2 Fase 3
Schrijven en bewerken van eigen verhaal X
Bijhouden van dit plan (o.a. bloggen, doelstellingen en activiteiten) X
Delen eigen verhaal X
Visualiseren, documenten uploaden, etc. X
Koppelen, exporteren en importeren uit andere apps X

Voorbeelden: Op dit moment zijn er zo’n 30 van dit soort tools beschikbaar en vinden per tool meerdere proeftuinen plaats, binnen gemeenten en instellingen. Gezinnen gebruiken de tool om te delen en inzicht/de regie te krijgen in wat hulpverleners doen. O.a.: Quli, Samen1Plan, Blogboek.