Er zijn tal van tools die je tijdens de hulpverlening kunt inzetten om de hulpverlening efficiënter plaats te laten vinden. Denk aan Skype, Hangout of FaceTime om face-to-face gesprekken digitaal te laten plaatsvinden. In veel situaties werkt een digitaal gesprek zelfs beter dan een fysiek gesprek, maar uiteraard niet altijd. Online hulpverlening kan ook door middel van chatcontact, of andere vervangers van (het meestal onveilige) e-mail.

In deze categorie kun je ook denken aan andere hulpmiddelen, zoals domotica: een verzamelnaam voor tal van handige digitale ondersteuningstools voor de zorg in en rond het huis. Denk bijvoorbeeld aan val of verdwaalpreventie, of het even op afstand kunnen meekijken welke medicijnen worden gebruikt, zonder dat hiervoor reistijd van een verpleegkundige noodzakelijk is.

De tools om op een veilige manier online/digitale hulpverlening te ondersteunen, worden nog op beperkte schaal toegepast, terwijl hier wel flinke besparingen mee gehaald kunnen worden. Sterker nog, diverse tools (zoals gezondheidsapps die via de telefoon hartslag, ademhaling of condities van het bloed meten) werken ook preventief.

Het gaat hier om toepassingen waarvan de cliënt en hulpverlener zelfstandig kunnen beslissen om deze te gaan gebruiken. Ze zijn hiervoor niet afhankelijk van bijvoorbeeld de zorgorganisatie. Deze tools staan dan ook los van de door sommige zorgorganisaties beschikbaar gestelde tools.

Functionaliteiten Fase 1 Fase 2 Fase 3
Beschikbaar stellen van diverse communicatie tools X
Advisering van apps tijdens hulpverleningstrajecten X
Min of meer compleet overzicht van alle mogelijkheden bieden X
Actief pushen van gebruik van online hulpverlening binnen bestaande hulpverlening, o.a. door beleid X