De gemeenten Woerden en Oudewater hebben de ambitie om een Inwonercloud te realiseren. De Inwonercloud moet burgers in de eigen kracht zetten: zij zijn zelfredzaam doordat zij toegang hebben tot de juiste informatie en hulp in de sociale omgeving. Lukt dit niet, dan biedt de Inwonercloud eenvoudig toegang tot contact met de gemeente of specialistische hulp. De Inwonercloud gaat uit van vier hoofdprincipes: de burger heeft een eigen dossier, er is online toegang tot (sociale) informatie, er is een marktplaats voor zorgvragen en zorgaanbod, en de burger heeft er een persoonsgebonden budget.

De gemeente Woerden zet al stappen in deze richting. Met Woerdenwijzer.nl biedt de gemeente nu al toegang tot een (nieuwe) sociale omgeving en veel preventieve informatie. Daarnaast maken de sociaal makelaars gebruik van Samen1plan, waarbij het gezin al zelf eigenaar is van het dossier. De gemeente is nu ook pilotgemeente geworden voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met twee pilots: het persoonsgebonden budget en een ICT-cooperatieproject. Vanuit deze twee pilots wil de gemeente Woerden samen met de gemeente Oudewater de mogelijkheden verkennen van de echte innovatie van het sociaal domein: de Inwonercloud.

Inspiratie voor de ontwikkeling van de Inwonercloud komt uit de visie op de Jeugdcloud. De animatie hieronder geeft de essentie van de Jeugdcloud weer.