Waarderen.png

De Inwonercloud stelt de inwoner centraal. Dit verwachten wij ook van de hulpverlenende organisaties en de hulpverleners die hier werken. Om transparantie te bieden in de kwaliteit en tevredenheid van de hulpverlening, kun je op de marktplaats de samenwerking waarderen. Ook wanneer de hulpverlener keuzes maakt die niet op korte termijn gewenst zijn voor inwoners, maar hen wel behoeden voor latere schade, is het belangrijk om aandacht te hebben voor de ervaring van de inwoner. De transparantie in de ervaren hulpverlening zorgt voor klantbewustzijn en een stimulans voor goede communicatie. De waardering kan via sterren of via een tekstuele beoordeling plaatsvinden en er is reactie mogelijk door de beoordeelde partij (mogelijk werken we hiervoor samen met Zorgkaartnederland.nl).

Dit kan met de rating-app. Hoe voel je vandaag (bijv. met smilies aan te geven)? Hoe ervaar je de hulpverlening (aantal sterren)? Hierin kunnen cliënten een hulpverlener of een behandeling beoordelen en feedback geven op de behandeling. Dit oordeel kan anderen helpen in hun keuze tot zorg en tot zelfinzicht (trendgrafiek) leiden. De tool is voor cliënten, maar biedt ook inzicht voor professionals, organisaties, financiers/opdrachtgevers en andere (toekomstige) cliënten. Het stimuleert ondernemerschap bij (zelfstandig) professionals.

Functionaliteiten Fase 1 Fase 2 Fase 3
Mogelijkheid voor oordeel en feedback van cliënten per traject X
Reactie mogelijkheid professionals X
Beheer/redactie mogelijkheid X
Intensive feedback van cliënten, bijv. per dag X
Een overzicht van alle hulpverleners en hun waarderingen X
Trendgrafieken laten zien X
Dashboard voor cliënten/organisaties/professionals X

Voorbeelden: Op dit moment nog zeer beperkt toegepast in sociaal domein (o.a. Stipter). Bekende voorbeelden komen van buiten de sector, zoals ZorgKaart Nederland (NPCF), Iens en Tripadvisor. PatientsLikeMe koppelt deze toepassing met de online community en laat van grote groepen de effecten van behandelingen zien.