Willem

voor wie

Willem is 56 jaar en sinds een jaar woont hij in Woerden. Willem is fietsenmaker en is een harde werker. Twee jaar geleden heeft Willem zijn vrouw verloren. Ondanks zijn leeftijd heeft hij twee jonge kinderen. Hij redt het niet altijd in zijn eentje om en de kost te verdienen en het huishouden te doen en voor de kinderen te zorgen. Hij heeft het daar zelf ook moeilijk mee. Willems baas vroeg of hij er niet depressief van werd. Dat heeft hem aan het denken gezet. Zijn sociale netwerk in Woerden is nog niet zo groot. Gelukkig heeft hij sinds kort wel goed contact met Jeanet van het sociaal wijkteam. Willem gebruikt de volgende toepassingen van de Inwonercloud:

 • Eigen Verhaal om de situatie en gemoedstoestand te beschrijven die hij deelt met Jeanet van het sociaal wijkteam.
 • Zelfhulp-apps voor het vinden van antwoorden over zijn gemoedstoestand, het doen van zelftests en vinden van tips om weer wat meer zonnestralen te vangen op een dag.
 • Eigen Budget voor het inzetten van een hulp in de huishouding om wat meer rust in het leven van Willem te krijgen.
 • Marktplaats om zijn persoonlijke budget te koppelen aan een betrouwbare hulp in de huishouding. Op basis van de beoordelingen van andere kan hij snel een keuze maken.

Marja

Marja is 27 jaar geleden geboren met complicaties. Het is een vrolijke jonge dame met een meervoudige handicap. Haar ouders zijn haar steun en toeverlaat. Marja kan geen computer gebruiken. Haar ouders weten niet precies hoe zij de zorg voor hun dochter moeten regelen. Met hulp van haar ouders kiest Marja online een ‘sociaal makelaar’. Samen met de sociaal makelaar stellen ze een 24/7 hulpteam samen, inclusief mantelzorg. Marja kan op deze manier thuis blijven wonen en deel uitmaken van de samenleving. De hulpverleners werken met elkaar samen in het dossier van Marja.

Marja gebruikt de volgende toepassingen uit de Inwonercloud:

 • Informatie op maat voor het uitzoeken door de ouders van de werkwijze van zorgaanvraag.
 • Marktplaats voor het vinden van een sociaal makelaar
 • Marktplaats voor het samenstellen van een 24/7 hulpteam
 • Eigen budget voor het inzetten van het hulpteam
 • Eigen dossier voor de verslaglegging van de hulp die Marja geboden wordt
 • Online hulpverlening om ook vragen op afstand te kunnen behandelen

Harry

Harry is 42 jaar en woont zijn hele leven al in Woerden. Harry is recent zijn baan verloren en zit hierdoor in de ww. Hij heeft de afgelopen jaren verschillende banen gehad, maar heeft diverse keren pech gehad. Harry zit niet bij de pakken neer. Hij zoekt actief naar klussen via de Inwonercloud en stelt zich beschikbaar als hulp voor zijn omgeving. Wel wil Harry graag snel weer aan het werk zijn. Hij kiest daarom een eigen trajectbegeleider op basis van zijn Eigen budget. Harry is na zeven maanden weer aan de slag in de supermarkt. Daarnaast blijft hij zich inzetten voor zijn buurvrouw die is gevallen bij het boodschappen doen.

 • Marktplaats voor het actief aanbieden van hulp en ondersteuning
 • Marktplaats voor het kiezen van een trajectbegeleider
 • Eigen budget voor het betalen van zijn trajectbegeleider
 • Niemand ziet zijn dossier